سئو برگرفته از عبارت Search Engine Optimization است که به معنای  بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو دهست و می توان آن را بصورت زیر بیان نمود: