مزایای استفاده از سیستم مدیریت محتوای وردپرس

یکی از مراحل مهم فرایند طراحی سایت، انتخاب CMSS یا سیستم مدیریت محتواست. با توجه به زمان و گستردگی تنظیمات اولیه کار، مطمئنا هر کسی ترجیح میده سیستم مدیریت محتوایی داشته باشه که با نیازهای کاری الآن و آیندش مطابقت داشته باشه.