وردپرس , نرم افزاری که به وسیله آن می توان به سادگی و در کمترین زمان به دلیل مهیا بودن بسیاری از ابزارها سایت خود را ساخت، توسعه داد و مورد بهره برداری قرار داد.