استاندارد های طراحی سایت

W3C مخفف عبارت انگلیسی World Wide Web Consortium می باشد که شامل قواعد و قوانین تایید شده ای هستند که همه ی طراحان وب و کسانی که در این زمینه فعالیت می مایند باید نسبت به رعایت کردن آن اقدام نمایند . پیروی از استاندارد های طراحی سایت موجب ایجاد تطابق و سازگاری هر چه بیشتر در صفحات وب ایجاد شده می گردد و البته مزایای زیادی را نیز در بر دارد که می توان به موارد زیر اشاره داشت: