گرمکن های صنعتی

خرید فالوور اینستاگرام
#1
مقدمه‌ای بر بخاری‌های برقی صنعتی بخاری‌های برقی داخلی بخاری‌های صنعتی در فرآیندهای مختلفی که دمای یک شی یا فرآیند نیاز به افزایش دارد استفاده می‌شود. به عنوان مثال، روغن روان کننده باید قبل از تغذیه به ماشین گرم شود، یا ممکن است یک لوله برای جلوگیری از یخ زدن در سرما به ردیابی حرارتی نیاز داشته باشد. بخاری های برقی صنعتی با تبدیل انرژی الکتریکی به گرما کار می کنند. سپس گرما از طریق اشکال مختلف انتقال حرارت به فرآیند منتقل می شود.

منبع : گرمکن صنعتی
 
بالا