قوانین رانندگی در جزیره توریستی کیش چگونه است؟

خرید فالوور اینستاگرام
#1
شهرهای توریستی در کل دنیا قوانین خاصی دارند یا سختگیرانه تر به قوانین اهمیت می دهند. جزیره کیش هم مانند این شهر ها است. به عنوان مثال قوانین سختگیرانه مربوط به رانندگی در این جزیره به این صورت است:

1- نباید در تمام مناطق کیش بوق زد. بوق زدن ممنوع است.
2- رعایت حق تقدم در تمام معابر اجباریست و باید قبل از ورود به میادین ایست کامل کرد
3- راهنما زدن برای تغییر مسیر در میدان ها و خروج از آن الزامی است
4- اجباری بودن رعایت حق قدم در فرعی به اصلی
5- ایست کامل در هنگام عبور عابر پیاده
6- دنده عقب در خیابان های جزیره کیش ممنوع است
7- در صورتی که قصد اجاره ماشین در کیش را دارید باید حتما دفترچه رنت داخل ماشین باشد در غیر اینصورت ماشین توقیف خواهد شد
8- پرتاب کردن آشغال و سیگار از ماشین به بیرون ممنوع است
9- در صورت کثیف بودن ظاهر ماشین، جریمه خواهید شد
10- دوربین کنترل سرعت در تمام خیابان های جزیره کیش نصب است
 
بالا