جراحی فلپ پرودنتال

خرید فالوور اینستاگرام
#1
این جراحی مربوط به لثه می باشد.
هنگامی که عفونت و التهاب در لثه گسترش یابد پاکت به وجود می آید. وقتی عمق پاکت افزایش یابد و به بیش از 5 میلی متر گسترش یابد، دندانپزشک مجبور است برای کاهش آن از جراحی فلپ استفاده کند.
جراحی لثه انواع مختلفی دارد که بسته به بیماری و التهاب به وجود آمده، نوع آن انتخاب می شود. در اغلب جراحی ها، لثه باید شکافته و از وجود باکتری ها پاک شود. روش های مختلفی برای پاکسازی لثه وجود دارد. یکی از آنها دیپ اسکیلینگ یا جرم گیری عمیق می باشد. روش دیگر روت پلنینگ است که در آن سطوح ریشه دندان ها صاف می شود بدین ترتیب فضای اضافی برای رشد باکتری ها و تجمع جرم کاهش می یابد. اغلب دندانپزشکان این دو روش را با هم انجام می دهند.
اما نکته ای که مهم است این است که چه هنگامی از جراحی فلپ استفاده می شود.
  • بازسازی و ترمیم لثه آسیب دیده به حالت اول
  • کمک به عملکرد بهتر لثه و بازگرداندن زیبایی به آن
  • پاکسازی بافت لثه برای انجام جراحی و درمان های دیگر
  • حذف پاکت به وجود آمده میان دندان و لثه
  • دسترسی به ریشه دندان برای پاکسازی
  • ترمیم و بازسازی لیگامان پرودنتال و استخوان از دست رفته به دلیل عفونت و التهاب
  • حذف فضای اضافی میان دندان و لثه

در تمامی این موارد دندانپزشکان از این نوع جراحی استفاده می کنند.
 
بالا